Disclaimer

1. Geen garanties

Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Hoewel Schiphol Real Estate World Trade Center B.V (“WTCSA”) haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft WTCSA geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. Aan de op deze website genoemde prijzen en getoonde producten kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. Ook aan de op de website en in de app getoonde actuele wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. WTCSA garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

2. Geen aansprakelijkheid

Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat WTCSA een aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. WTCSA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

3. Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover WTCSA geen zeggenschap of controle heeft. WTCSA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan WTCSA of andere Schiphol Group vennootschappen of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WTCSA of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.